Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...   
Relaterede emner Video

Godt i gang med g-link CMS

Download g-link CMS

Udpak g-link CMS

Opload g-link CMS

g-link CMS på egen server?

Installationsmenuen

Opsætning & konfiguration

Installationsvideo


 
Indhold:
 - Download af installationspakken,
 - Udpakning af g-link CMS installationspakke,
 - Upload af g-link CMS filstruktur v.hj.a. FTP
 - Installationsmenuen,
 - Generering af forbindelsesfil (Connection String),
 - Kopiering af forbindelsesfil fra install-mappe til rod,
 - Oprettelse af databasetabeller,
 - Kontrol af forbindelse og tabeller,
 - Ændring af Admins Password,
 - Låsning af installationsmappen.
Beskrivelse:
Denne video viser trin for trin hvordan du installerer g-link CMS på et webhotel.

Sprog:
Dansk

Varighed:
Ca. 9 minutter

Version:
(ver. 1.4) 1.5

 


Konfigurationsvideo
(Opsæt Globale Variable)

 
Indhold:
 - Mailopsætning & RSS feed,
 - Længde af "Læs mere...",
 - Tidsbestemt (alternativ) startside,
 - Websitets grundkonfiguration,
    herunder:
    Sitets navn, baggrunds-farve/-grafik,
    sidehoved + sidefod, menuplacering,
    bredde på aktivt areal, marginer, etc.
 - Listers (globale) farver,
 - Antal viste poster på moduler.
Beskrivelse:
Denne video viser trin for trin hvordan du konfigurer g-link CMS på et webhotel. Det sker ved at indsætte værdier for de Globale Variable.

Sprog:
Dansk

Varighed:
Ca. 9 minutter

Version:
1.5

 


Sidelayoutvideo
(Opsæt sidens Styles)

 
Indhold:
 - Opsætning af sidehoved (margins, farver, mv.),
 - Opsætning af sidekrop (margins, farver, mv.),
 - Opsætning af sidefod (margins, farver, mv.),
 - Anvendelse af grafik, herunder:
    baggrundsbilleder, streggrafik i sidehoved,
    sidefod, m.m.,
  - Temahåndtering,
  - Farver, fonte og størrelser,
  - Kanter og hjørner.
Beskrivelse:
Denne video viser hvordan du opsætter dit websites sidelayout. Endvidere giver videoen en introduktion til temahåndtering samt tips & tricks hvordan du kan anvende grafiske elementer.

Sprog:
Dansk

Varighed:
Ca. 9 minutter

Version:
1.5