Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...   

Opret side generelt  |  Begræns adgang  |  Editorens ikoner  |  Genveje  |  link-dialog  |  billed-dialog

 

g-link systemets WYSIWYG Editor

 

Opret en ny side med WYSIWYG editoren.

Bemærk: Før du kan bruge editoren, skal du sikre dig, at din browser altid tillader pop-up-vinduer fra dit web-sted.
Hvis browseren ikke gør det, vil mange af editorens funktioner ikke kunne anvendes. Du kan indstille din pop-up Blocker på følgende måde:
 

MS Internet Explorer ver. 6.x, 7.0 og 8+ (Engelsk)...

I Firefox (Dansk)...

For at oprette en ny side - uanset om du senere vil redigere den med WYSIWYG editoren eller i ren HTML/Java editor - klik da på dette ikon på første fane i Webmaster Menuen.

Når du laver en ny side tildeles siden automatisk et nyt ID # (Se afsnittet ovenfor). Dette betyder, at den første side du laver, får ID #1 og den bliver din startside. Web-stedets startside refererer automatisk til posten i databasens sidetabel med ID#1. Alle efterfølgende sider tildeles ligeledes automatisk ID #.

Der er kun ganske få regler, som du skal være opmærksom på når du opretter nye sider, dvs. tilføjer en post til databasen. Men det er vigtigt at overholde dem.

 Eks. på WYSIWYG-Editoren.
Eksempel på WYSIWYG-editoren når der skal oprettes en ny side.


(Fig. 1) Når du udfylder formularens dato-felt skal du anvende dato-formatet: åååå-mm-dd. Dags dato er fortrykt i feltet, så hvis du ikke vil ændre den, skal du ikke gøre mere!

    teknisk forklaring... For nemheds skyld bør du bruge dato-vælgerikonet for at sikre korrekt datoformat: Click to insert a date...

(Fig. 2) I feltet "Beskrivelse" skal du skrive en kort, men sigende, beskrivelse af din side. Det er vigtigt for at du som Admin senere kan identificere netop denne side. Teksten vises også i browservinduets titel (top).

(Fig. 3) I feltet "Vis denne header-grafik..." kan du indsætte en sti til en grafik, som du ønsker skal vises i sidehovedet, hvis du ønsker at ændre den specifikt for denne side. Hvis feltet lades tomt vises samme grafik, som på forsidens sidehoved.

(Fig. 4) Ikonet er et link til g-link CMS Uploader - en dialog hvormed du kan uploade filer, f.eks. billeder til din webserver. Det er nødvendigt at billederne ligger på serveren for at du senere kan indsætte dem på dine sider (referere til dem). Klik på ikonet for at åbne et nyt vindue med Uploaderen.

(Fig. 5) Den røde tekst angiver siden ID i databasen. oplysningen er blot til information og kan ikke rettes. Men når du senere skal til at administrere web-stedet, får du brug for de indtastede data i felt 1 - 3: Når du f.eks. vælger at redigere eller slette en eksisterende side i databasens side-tabel, vises sidens ID # og de tre først felters information i den dropdown-box, hvori du vælger siden. Så hvis du ikke har udfyldt felterne , bliver det vanskeligere for dig, at vælge den rigtige side at redigere/slette.

(Fig. 6) I feltet "Redakteurens navn / Editor's Name" og  "Beskrivelse / Short Description" kan du selv bestemme indholdet, felterne er faktisk valgfrie at udfylde, men du opfordres på det kraftigste til at udfylde dem for at lette efterfølgende administration.

Ingen af de grønne felter skrives til skærm, så besøgende kan ikke se dem.

(Fig. 7) Du kan begrænse adgangen til dele af dit web-site ved at tildele læserettigheder til en side (database-record). g-link systemet arbejder med rettigheder:

Rettighederne til de tre første niveauer sættes ved i editoren at sætte et enkelt x i et afkrydsningsfelt, se nedenfor.

Skærmdump af online editorens rettighedsstyring...
Rettighedsstyring i online editoren

Hvis der ikke sættes x i nogen af felterne er siden "Public Domain", dvs. alle kan se den og alle administratorer kan redigere den.
Hvis der sættes x i "Kun registrerede brugere kan..." / "Only Members..." kan kun de medlemmer, som har tilmeldt sig nyhedsbrevet og valgt et password se siden efter de på "Member Login" - siden har tastet brugernavn (deres e-mail adresse) og et selvvalgt password (medlemmets password kan hverken ses eller redigeres af nogen administrator).
Hvis der sættes x i "Kun betroede brugere kan..." / "Trusted Users..." kan kun de brugere, som har tilmeldt sig og er aktivt valideret af en administrator se siden. Denne funktionalitet er lavet for at give mulighed for at sider, hvis indhold endnu ikke er klar til offentliggørelse, kan tilgås af en eller flere personer, som man ønsker skal kunne se sidernes indhold allerede i kladdeform.

(Fig. 8) Teksten viser den nuværende side-ejer og hvis siden har været redigeret vises også sidste tidspunkt for redigeringen. Side-ejerne har betydning for hvilke Admins, som kan redigere siden. Hvis der er x i "Kun side-ejeren..." er det kun den pågældende side-ejer, som vil kunne redigere siden, men alle andre Admins vil kunne se sidens indhold.

(Fig. 9) I dette felt skaber du sidens indhold. Det er kun indholdet af dette felt, som vises til de besøgende af dit website. Indholdet skaber du v. hj . a. ikonerne i editorens værktøjslinjer - se de næste afsnit.

(Fig. 10) Klik på knappen for at gemme dine ændringer i databasen. Husk at gemme ofte - serveren logger dig automatisk ud efter 20 minutter, hvis ikke siden gemmes (eller der indsættes billeder på inden).

Til top
Lås en side for redigering

Endvidere kan ejeren af en side (database record) låse sin side, så andre administratorer ikke kan redigere indholdet af den eller slette siden. Og kun hvis man er logget på som administrator med side-ejerens brugernavn og password, vil man blive tilbudt at kunne låse eller oplåse siden. Når en side er oprettes, bliver den automatisk forsynet med brugernavn på den administrator, som oprettede side. Derfor vil det efterfølgende, når siden åbnes for redigering, være muligt at se hvem der sidst har skrevet på siden og hvornår siden sidst er opdateret.
Disse funktionaliteter er lavet for at tilgodese web-steder med mere end en redaktør - hvor ikke alle Admins skal kunne redigere alle sider, og hvor ikke alle administratorer har rettigheder til at anvende alle web-stedets funktionaliteter.

 1. "Public Domain", dvs. ingen restriktioner - alle webstedets besøgende kan se disse sider,

 2. "Member Area", dvs. alle besøgende, der har registreret sig og indtastet et password, kan med deres e-mail adresse og deres password logge ind på disse sider,

 3. "Trusted User Area", dvs. at en administrator aktivt har givet tilladelse til, at denne bruger må se disse sider,

 4. "Administrator", dvs. tilladelse til at tilgå hele eller dele af den funktionalitet, som kun kan opnås gennem "admin menu´en" (Skriverettigheder).

 

Remark Når du udfylder indholdsfeltet ("Content") bør du ikke bruge megen energi på at formatere teksten (farver, fonte, skriftstørrelse, etc.) fordi tekstens formatering sker ud fra dit style sheet (css-værierne i databasens style tabel). Prøv i stedet at fokusere på om teksten skal være højre-, venstrestillet eller centreret, og om hvilket overskrift-niveau (h1, h2 ~ h6 = Heading) teksten skal have. Du kan selvfølgelig altid vælge at overstyre style sheetets formatering, men det gør din side betydeligt vanskeligere at vedligeholde. Hvis du f.eks. en dag vil skifte tekstfarve, så skal du ind på hver eneste side, hvor du har overstyret dit style sheet, og ændre teksten til den ønskede farve.

Til top

Selve Online WYSIWYG editoren (redigering af sider)

Online editoren er ikke hverken en letvægtsudgave af MS Word, MS FrontPage eller Corel WordPerfect! Den er opbygget af er en lang række Java-scripts som manipulerer en tekststreng (sting) ved at indsætte forskellige html-koder (< tags>) i et standard web-formular (form) element benævnt "textarea" - en tekstboks med flere linjer. Herved formateres teksten, så den bliver forståelig for en web-browser. Tro ikke at det er et tekstbehandlingsprogram: Editoren er begrænset til at tilføje den indtastede tekst html-tag automatisk, men den er stadig bundet til gyldige tags og kan f.eks. ikke flette fra et adressekartotek eller lave en automatisk indsættelse af dato og tid, sti til filen eller indsætte OLE-objekter, som et som moderne tekstbehandlingsprogram kan; html specifikationen understøtter f.eks. kun <br> (xhtml: <br />) og <p>, dvs. et tvunget linjeskift eller et nyt afsnit. Dette medfører at det ikke er muligt at lave 1½ linjeafstand med html (Det kan dog lade sig gøre med CSS- teknologien). Men når nu dette er sagt, så kan du også se - alene ud fra antallet af knapper - at editoren kan rigtig mange ting. Og den er lavet med ikoner, der ligner dem, som man ser i almindelige Windows programmer, f.eks. MS Word. Så mange af funktionerne vil virke intuitive og behøver ingen yderligere forklaring.
Editoren ser således ud (udseendet kan variere lidt fra version til version) når du skal redigere en side - felterne er populeret med eksempler og vil ikke have de samme værdier i din editor.

 Eks. på WYSIWYG-Editoren.
Fig. Redigering af en side: Selve editoren, som ser ud på (næsten) samme måde, uanset i hvilken browser du åbner den.
(antallet af værktøjslinjer varierer med vinduets bredde frem til ver. 1.4). Denne editor består af tre værktøjslinjer.
Til højre: Versionen har mulighed for
work-flow; godkendelse af side før publicering, samt at time sidens visning (kalenderikonerne Til / Fra)

Her er forklaring til selve editorens ikoner (linjerne under "Indhold:") startende i øverste venstre hjørne:

Maximer   Maksimer/minimer Editoren. Skifter mellem editoren fylder hele vinduet eller som på ovenstående billede.
Show Source   Kilde, skifter mellem tilstandene WYSIWYG (grafisk) og Text (tekst)
Sidens egenskaber...      Egenskaber for dokument, fanen "Generelt". (Gælder kun ver. 1.4 og tidligere)
Sidetitel
: Den titel som vises på browserens titellinje, hvis du åbner en side i et nyt vindue.
Sprog: Skift kun retningen, hvis du vil bruge sprog, som læses fra højre mod venstre (Arabisk, Urdu, Hindi, Kinesisk mv.)
Landekode: Den linje i sidens hoved, som svarer til:
<meta http-equiv='Content-Language' content='XX'> hvor dansk er "da", engelsk er "en-gb" og tysk er "de".
Tegnsæt kode: Udfyld kun hvis du ønsker at anvende et andet tegnsæt end standardtegnsættet.
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=YY> hvor YY svarer til koderne på dropdownlisten.
Dokumenttype kategori: World wide web konsortiets dokumenttype definition, se www.w3.org for yderligere information.
Inkluder XHTML deklaration: Afkryds kun hvis du specifikt ønsker deklarationen indsat i sidens hoved.

Egenskaber for dokument, fanen "Baggrund".
Baggrundsfarve: Sidens baggrundsfarve. Anvendes kun hvis du ønsker at afvige fra main's standard style sheet.
Baggrundsbillede URL: Her kan du indsætte et individuelt baggrundsbillede eller baggrundsgrafik for hver side. Billedet gentages både vandret og lodret.  Hvis du fastlåser billedet, så ruller det ikke med ned når man ruller ned på siden: Øverste venstre hjørne forbliver i browserens øverste venstre hjørne når der rulles selv om teksten ruller ned.
Remark Det anbefales, at du er forsigtig med at bruge denne funktion til billeder/grafik med kraftige farver, da det kan virke temmelig forstyrrende på resten af siden indhold. Hvis du vil gøre det, så sørg for at billedet/grafikken er meget lyst og nærmest kommer til at fremstå som et vandmærke. Og så bør du i øvrigt overveje i stedet at bruge Main Style Sheet'et til at give siderne sammenhæng ved at bruge samme baggrund på alle dine sider.

Egenskaber for dokument, fanen "Farver og margen".  
Tekst: Sidens tekstfarve. Anvendes kun hvis du ønsker at afvige fra main's standard style sheet.
Hyperlink: Hyperlinks tekstfarve. Anvendes kun hvis du ønsker at afvige fra main's standard style sheet.
Besøgt hyperlink: Besøgte hyperlinks tekstfarve. Anvendes kun hvis du ønsker at afvige fra main's standard style sheet.
Aktivt hyperlink: Det aktive hyperlinks tekstfarve. Anvendes kun hvis du ønsker at afvige fra main's standard style sheet.
Sidemargen (Øverst, Højre, Nederest og Venstre): Den enkelte sides margener (i pixels) hele vejen rundt. Anvendes kun hvis du ønsker at afvige fra main's standard style sheet.

Egenskaber for dokument, fanen "Metadata".
Dokument index nøgleord (kommasepareret): Her kan du indsætte en liste med nøgleord, som visse søgemaskiner indexerer. Svarer til linjen
<meta name="keywords" content="ZZZZ"> hvor ZZZZ er dine ord.
Dokumentbeskrivelse: her kan du indsætte den beskrivende tekst, som f.eks. vises på google, teksten svarer til:
<meta name="description" content=" * * * ">
hvor *** er din beskrivelse for netop denne enkelte side.
Forfatter: Svarer til linjen
<meta name="Author" content="Mit_Navn">
Copyright: Svarer til linjen
<meta name="COPYRIGHT" content="(c) g-link.dk">
  Skabeloner. Indsæt en foruddefineret skabelon på din side. Læs mere om skabeloner i afsnittet herunder.
Cut   Klipper til Windows klippebord/udklipsholder (CTRL + X)
Copy   Kopierer til Windows klippebord/udklipsholder (CTRL + C)
Insert   Indsætter fra Windows klippebord/udklipsholder (CTRL + V)
Insert as plain text   Indsætter fra Windows klippebord/udklipsholder, men som uformateret tekst, læs mere her...
Insert from MS Word   Indsætter fra Windows klippebord/udklipsholder, men kan fjerne noget formatering/typografi fra MS Word
Print   Udskriver den aktuelle side
Undo   Fortryder sidste handling (UnDo)
Redo   Omgør fortrudt handling (ReDo)
Search   Søg. Her kan du udfylde:
Søg efter: Det ord eller den sætning, der skal søges efter.
: Vælg om søgestrengen skal være Case Sensitive.
Kun hele ord: Her kan du vælge om du kun vil søge efter hele ord eller der også skal søges efter sammensatte ord.
Replace   Erstat. Her kan du udfylde:
Søg efter: Det ord eller den sætning, der skal søges efter.
Erstat med: Det ord eller den sætning, der skal indsættes i stedet for den fundne søgestreng.
: Vælg om søgestrengen skal være Case Sensitive.
Kun hele ord: Her kan du vælge om du kun vil søge efter hele ord eller der også skal søges efter sammensatte ord.
Select All (CTRL + A)   Vælg/marker alt (CTRL + A)
Fjern formatering...   Fjern formatering. Fjerner tekstformatering eller alle html-tags på den markerede tekst.
Show HTML Blocks   Vis Blokke. Viser html-blokkene i WYSIWYG-editoren.
Google Maps   Google kort. Denne funktion gør det muligt at indsætte et kort fra "Google Maps"
For at gøre denne funktion tilgængelig skal du registrere din server på Google Maps. Det gøres på følgende måde:
1. Gå ind på adressen http://www.google.com/apis/maps/signup.html og udfyld formularen.
2. Indsæt din "Map Key" i filen /db/user/gConfig.js  i linjen startende med "FCKConfig.GoogleMaps_Key ="
3. Du kan læse mere om Google plugin her: http://martinezdelizarrondo.com/fckplugins/googlemaps/docs/install.html
Hyperlink      Indsætte/rediger hyperlink (<a href=>) på siden:
Hyperlinktype: Vælg om det skal være et link til en URL, et bogmærke på denne side eller en en mail-adresse. Hvis du vælger bogmærke skal du oprette bogmærket først - se herunder. Hvis du vælger e-mail, så kan skal du udfylde adressen og du kan udfylde emnet og mailens indhold (brødteksten)
Protokol: Vælg den ønskede protokol. Hvis du er i tvivl, så angiv protokollen "http://" den vil være tilstrækkelig i 99 % af gangene.
Bemærk: Hvis du linker relativt - f.eks. til nyhedslisten (news_list.asp), så skal du bruge protokollen <anden> og i URL'en blot anføre filnavnet relativt - i denne sammenhæng news_list.asp.
URL: Absolut eller relativ sti til ressourcen (siden eller billedet), der refereres til.
Mål (på fanen "Mål"): Angiver den åbnede sides (linkets) destinationsramme. Hvis ikke udfyldt åbnes linket samme sted, som det kaldes fra. Vælger du PopUp får du en ny dialog hvormed du kan formatere dit PopUp - vindue.
Titel (på fanen "Avanceret"): Angiver den tekst, der vises når musen føres over linket.
Unlink   Fjern hyperlink. Fjerner et markeret hyperlink
Bookmark   Indsæt/rediger bogmærke. Indsætter (redigerer) et bogmærke på siden. Du skal oprette et bogmærke på siden før du kan linke til det - se herover.
Information   Information om FCK-editoren og g-link CMS ("About")
Bold   Fed tekst, indsætter <b> eller <strong> tag afhængig af DTD'en
Underline   Understreget tekst, indsætter <u> tag
I     Kursiveret tekst, indsætter <i> tag
Strike Through   Gennemstreget tekst, indsætter <strike> tag
Sub   Sænket tekst, indsætter <sub> tag
Super   Hævet tekst, indsætter <sup> tag
Ordered List   Ordnet liste, liste med tal (indsætter <ol> tag) Højreklik og vælg "Egenskaber"  for yderligere formatering af listen
Unordered List   Uordnet liste, liste med punkttegn (indsætter <ul> tag) Højreklik og vælg "Egenskaber"  for yderligere formatering af listen
Indent   Forstørrer indrykning, indsætter <blockquote>- tag
Unindent   Formindsker indrykning, fjerner sidste <blockquote>- tag
Quot   Citatblok. Som ovenfor: Klik for at indsætte <blockquote>- tag, klik igen for at fjerne <blockquote>- tag
Align Left   Venstrestillet af tekst afsnit
Align Right   Højrestillet af tekst afsnit
Align Center   Centreret af tekst afsnit
Align Justify   Lige højre og venstre-margin
Insert/edit Image   Indsæt/rediger billede (<image src="">) på siden:
URL: Absolut eller relativ sti til ressourcen (billedet), der refereres til.
Alternativ Tekst: Angiver tekst som vises når musen føres over billedet.
Ramme / Justering: Angiver billedets relative placering på siden samt om der skal være ramme rundt om billedet. Hvis ikke udfyldt vises billedet venstrestillet og uden ramme.
HMargen / VMargen Angiver "luft" rundt om billedet. Hvis ikke udfyldt (eller 0) indsættes billedet umiddelbart efter foregående element.
Image Map   Opret/rediger billedkort. Med denne funktion kan du lave et biledkort (Image Map) hvorved definerede zoner på billedet bliver til aktive links. Marker det ønskede billede og klik på ikonet for at åbne dialogen til billedkort.
Insert/edit Flash   Indsæt/rediger et flash-objekt.
Insert Table   Indsæt en tabel. Marker tabellen og højreklik for udvidet dialog - se herunder.
Table Properties   Egenskaber for tabel: Marker tabellen og højreklik. Vælg "Egenskaber for tabel" for at åbne dialog med antal kolonner, rækker afstand, margen, rammebredde, tabeltitel, osv.
Cell Actions  Cdell actions  Cell actions   Celle-handlinger: Indsæt celle før eller efter samt slet celle.
Row Actions  Row Actions  Row Actions   Række-handlinger: Indsæt række før eller efter samt slet række.
Column Actions  Column Actions  Column Actions   Kolonne-handlinger: Indsæt kolonne før eller efter samt slet kolonne.
Horizontal ruler   Indsætte vandret linje (<hr>) på siden.
Insert Smiley   Indsæt smiley: Åbner dialogen med følgende 24 smileyer:
Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer
Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer
Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer Predefinerede Smileyer
Insert Special Character   Indsæt symbol: Åbner liste med en række (almindelige) specialtegn
New Page   Indsæt sideskift: Indsætter et tvunget sideskift.
(svarende til <div style="page-break-after: always">)
Text Color   Tekstfarve, angiver farve for den markerede tekst. Den angivne farve overstyrer tekstfarven i Mains Style Sheet.
  Baggrundsfarve, udlyser/highlighter teksten med den angivne farve.
    Typografi: En række foruddefinerede typografier (Styles)
    Formatering. Angiver en markeret teksts overskriftniveau (Heading).
html-specificationens seks standard overskriftniveauer på tekst. Brug denne funktion med omtanke af hensyn til senere vedligeholdelse af siden!
Overskrift 1 - 6: Indsætter <h1> - <h6> standardtags i teksten
Adresse: Teksten indsættes altid som kursiv/italic med lille linjeafstand.
Formateret: Teksten indsættes altid med fast skriftbredde (fixed font)
     

 

 

  Skriftype. Angiver en markeret tekst skal have et andet skriftsnit (font) end den i main style sheet angivne. Brug denne funktion med omtanke af hensyn til senere vedligeholdelse af siden!
Arial
: Sans-serif (uden fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
Comics Sans MS: Sans-serif (uden fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
Courier New: Serif (med fødder). Fast skriftbredde (fixed font).
Georgia: Serif (med fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
Impact: Sans-serif (uden fødder). FED/lille skriftbredde (proportional font).
Tahoma: Sans-serif (uden fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
Times New Roman: Serif (med fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
Tresbuchet MS: Sans-serif (uden fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
Verdana: Sans-serif (uden fødder). Variabel skriftbredde (proportional font).
WebDings: Symboler Variabel skriftbredde (proportional font).
WingDings: Symboler Variabel skriftbredde (proportional font).
    Skriftstørrelse (font-size). Her kan du angive at en markeret tekstbloks størrelse ud fra html-specificationens ni standard størrelser på tekst.
 Remark Brug denne funktion med omtanke af hensyn til senere vedligeholdelse af siden! 

Der findes en række genvejstaster til editoren, som kan gøre det hurtigere/lettere at arbejde med aditoren. De er listet her:

 

 

Til top

Alt hvad du ser på internettet har en URL (~Uniform Resource Locator), som  man kan kalde gennem browserens adresselinje eller gennem et link på en hjemmeside. 

Når du arbejder med editoren, så er der især to værktøjer, som du formodentlig kommer til at bruge temmelig meget og derfor fortjener de lidt uddybning her.

 • Link-dialogen 

  Link-dialogen er den dialog, som du bruger, når du linker til en anden ressouce på internettet - uanset om det er til billeder, lyd, video, en e-mail adresse eller tekst på andre hjemmesider eller på dit eget websted, et bogmærke på den side du er på eller en fil til download fra en FTP-server (FTP ~ File Transfer Protocol).

  Link-dialogen er opbygget med fire faneblade, som du ser herunder:

  1. Generelt: Typen af link, standared er URL (1), men der kan også vælges et bogmærke på den aktuelle side eller en mail-adresse (2).
      Hvis der vælges URL skal adressen angives som protokol og URL (1). Som standard vælges "HTTP" som protokol, men der kan også "HTTPS", "FTP", "News" og "<Anden>".
      I g-link CMS kan man med fordel vælge "<Anden>" og angive en relativ URL, dvs. til andre ressourcer på samme server,
      f.eks. til øvrige sider gennem sidens ID. Syntaksen er da "index.asp?id=x", hvor  x angiver sidens ID.]

      Hvis der vælges et bogmærke på siden kan det enten referere til en ankertekst eller et id på elementet.
      Hvis der vælges mail-adresse skal der angives en adresse og der kan angives et emne og et foruddefineret indhold. 
  2. Mål: Hvis der _parent eller ikke angiver anden destination vises linkets indhold i samme vindue, men det er også muligt at skifte til nyt vindue  (3) eller et popup vindue. I så fald skal der angives yderligere parametre for vinduets størrelse og placering (4).
  3. Upload: Hvis du vil referere til f.eks. en ressource (pdf-fil eller en anden fil), som ikke ligger på serveren (5) kan du bruge denne dialog til at uploade filen. Alternativt kan du anvende systemets Uploader (se afsnittet øverst på siden for mere omadgang til Uploaderen)
  4. Avanceret: Her kan du angive forskellige parametre for link-tekstens typografi og tabuleringsindex (tastaturnavigarion på siden i stedet for mus). Hvis du udfylder en tekst i "Titel" vil teksten fremgå som tooltip når du holder musens markør over linket. (6)

   
 • Eksempel på link-dialog.
  1. Link-dialogen "Generelt":
  Her kan du vælge link-type, protokol og URL
  Eksempel på link-dialog.
  2. Link-dialogen "Generelt", link-type "E-mail":
  Her kan du indsætte adressen og evt. emne og brødtekst for mailen.
  Eksempel på link-dialog.
  3. Link-dialogen "Mål", mål-typen er "_blank":
  Her er vist eks. hvor indholdet af linket åbener i et nyt vindue.
  Eksempel på link-dialog.
  4. Link-dialogen "Mål", mål-typen er "Popup":
  Her kan du indsætte værdier til formatering af vinduet, så som størrelser, position, mv.
  Eksempel på link-dialog.
  Link-dialogen "Upload":
  Her kan du gennemse for at finde filen på din loakele computer.
  Eksempel på link-dialog.
  Link-dialogen "Avanceret": Her kan du indsætte værdier til specialformatering af linket.
  "Titel" angiver teksten når markøren er over linket.

 

 • Billede-dialogen 

  Billed-dialogen er den dialog, som du bruger, når du indsætter et billede (refererer/linker til den ressouce på internettet, som billedet er.

  Billed-dialogen er opbygget med fire faneblade, som du ser herunder:

  1. Generelt: Her vælges billedes adresse (URL) (1), og der kan sættes en række parametre for billedets størresle og placering.
  Advarsel! Det er generelt en meget dårlig ide at angive en størrelse (f.eks. formindske billedet) fra den originale størrelse. Hvis du gør det loader du billedet i fuld størrelse (og den oprindelige fil-størrelse!) og bagefter skal browseren bruge kræfter på at genskabe billedet i den mindre størrelse og browseren gør det på hurtigste måde, dvs. billedkvaliteten forringes betydeligt! Brug derfor altid et billedbehandlingsprogram til at give billederne den rigtige størrelse fra start. Anvend formaterne jpg til billederog gif og png til streggrafik/clipart.
  URL skal angives, men man bør også indsætte en alternativ tekst, som vises hvis billedet er beskadiget eller referencen (linket) er forkert eller flyttet. Der kan endvidere angives billedets placering.
  2. Hyperlink: Hvis der billedet anvendes som et link til en anden side eller et stort billede angives det i dette felt hvor et klik på billedet skal føre den besøgende hen. Der kan i feltet "Mål" angives hvor linket skal åbne - se link-dialogens pkt. 2 for yderligere information.
  3. Upload: Hvis du vil referere til et billede, som ikke ligger på serveren (3) kan du bruge denne dialog til at uploade billedet fra din lokale computer (virker ikke med iOS og visse andre tablets og telefoner). Alternativt kan du anvende systemets Uploader (se afsnittet øverst på siden for mere omadgang til Uploaderen) for at angive billedet URL.
  4. Avanceret: Her kan du angive forskellige parametre for billedets typografi og evt. id. Hvis du udfylder en tekst i "Titel" vil teksten fremgå som tooltip når du holder musens markør over linket. (4)

   
  Eksempel på link-dialog.
  1. Link-dialogen "Generelt":
  Her kan du vælge link-type, protokol og URL
  Eksempel på link-dialog.
  2. Link-dialogen "Generelt", link-type "E-mail":
  Her kan du indsætte adressen og evt. emne og brødtekst for mailen.
  Eksempel på billed-dialog.
  3. Link-dialogen "Mål", mål-typen er "_blank":
  Her er vist eks. hvor indholdet af linket åbener i et nyt vindue.
  Eksempel på billed-dialog.
  4. Link-dialogen "Mål", mål-typen er "Popup":
  Her kan du indsætte værdier til formatering af vinduet, så som størrelser, position, mv.
   

Til top

Husk at når du har skrevet den ønskede tekst (og evt. indsat billeder - se ovenfor), skal du altid klikke på knappen "Indsæt ny side" ("Opdater side") for at gemme din sides indhold i databasen.
Husk også at gemme ofte! Operationen bør kun tage nogle få sekunder, men er afhængig af din Internetforbindelseshastighed (Båndbredde). Du kan læse mere om Båndbredde på g-link.dk knowledgebase.