Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...   

Relaterede emner Modul: Kalendermodul

Afstemning

Brugerdefineret tabel

Chat

Debatforum

Downloadcenter

e - shop

gBlog (weblog)

Gæstebog

Fotos & Billeder

Kontakt

Nyheder

Links

Organisation

Personkartotek

Reklamebanner

Scroll tekst

Vidensbank (FAQ)

Tagwall m./ graffiti

 

Modulet består af følgende filer:
Admin-filer admin_cal.asp
admin_cal_add_multi.asp
admin_cat.asp
admin_cat_add.asp
admin_cat_del.asp
admin_evt_add.asp
admin_evt_del.asp
admin_evt_edit.asp
admin_evt_view.asp
admin_help.asp
admin_lang.asp
admin_mail_conf.asp
admin_sets.asp
Anvendte databasetabeller (admin-del) cal_cat
cal_sets
config
layout
login_userlist
style
Klient-filer: cal_act_list.asp
cal_book.asp
cal_index.asp
cal_date.asp
Anvendte databasetabeller (klient-del) cal_cat
cal_events
config
layout
style

 

Generel beskrivelse:
Kalendermodulet er temmelig omfattende og indeholder de fire nedenstående eksempler på grundfunktioner. Herudover er kalenderens datovising integreret med gBlog-modulet, således at det er muligt at bruge informationer fra månedskalenderen i weblog'ens kalender ved afkrydsning af feltet "Add details from help - g-link CMS main Calendar" i gBlogs kalenderelement.

Se eksempel på månedskalenderen...
Se eksempel på kalenderbooking...
Se eksempel på datovisning...
Se eksempel på aktivitetsliste...

Kalenderen er en månedskalender, hvori der kan indsættes begivenheder, aktiviteter eller andre oplysninger opdelt i kategorier.
Kalenderen giver også mulighed for at virke som en ressourcekalender: Brugere/besøgende kan (uden rettigheder) booke f.eks. materialer, maskiner, faciliteter eller andet. Denne booking vil da fremgå af kalenderen som "ubekræftet" (med rød skrift). En Admin (kalendermanager) kan herefter bekræfte aktiviteten/bookingen, hvorefter aktiviteten/bookingen vil fremgå som "bekræftet" eller "accepteret" (med grøn skrift)
Når Admin (kalendermanageren) bekræfter en aktivitet/booking kan Admin vælge at afkrydse "send en bekræftelsesmail" til bookeren, hvorved systemet afsender en mail til den af bookeren opgivne mailadresse med en bekræftelse på, at bookingen/aktiviteten er accepteret.
Et klik på aktiviteten i kalenderen åbner et nyt vindue med supplerende oplysninger.
Kalendermodulets aktivitetsliste genererer en oversigt over alle kommende aktiviteter/bookinger i listeform - aktiviteter/bookinger, som allerede har fundet sted (fortidige datoer) vises ikke. 

Context afhængig hjælp
På mange af kalenderes administrationssider finder du dette lille ikon
Ved at klikke på det åbner du hjælp til lige netop det emne/funktion, som du er i gang med - derfor er denne side i online hjælpen tilsvarende overordnet; de relevante detaljer finder du i selve dit g-link CMS ved at klikke på ikonet.

Anvendelse:
Ikon for administration af kalender
Fane i Admin Menuen (kun i udvidet Admin Menu): "Ext. Moduler"

For at anvende modulet skal Admin have rettigheden "Kalendermanager".
Alle kalenderens funktioner styres fra kalenderens kontrolpanel, se figur 1.

KalenderManagerens komntrolpanel
     Fig. 1, Kalenderens kontrolpanel. (Farverne bestemmes af dine valg af styles)
 

Opsætning af kalenderen.
Kalendens opsætning (layout, dvs; fonte, farver og størrelse på tekst og kalenderelementer) bestemmes ved at vælge "Kalenderindstillinger" på Kalenderens kontrolpanel, se figur 2. Det er muligt at give kalenderen sit helt eget udseende, som ikke følger de styles, som er valgt for den øvrige del af dit g-link CMS site. Du kan også vælge at lade styles følge de øvrige sider - se mere under "Tips & Tricks".


    Fig. 2: Kalenderens opsætning. Bemærk at du kan skrive alm. HTML sytaks i kalenderens hoved og fod.

Tilføjelse, redigering og sletning af kategori.
Det er let at tilføje en kategori. Det eneste du behøver er at udfylde formularen, som er vist på figur 3. Men du er nødt til at oprette en kategori før du kan indsætte en aktivitet/begivenhed eller en besøgende kan booke en facilitet. Kategoeriens farve er valgfri og du behøver ikke indsætte en værdi.

Hvis du i kalenderens indstillinger vælger at afkrydse "Vis kategori (i stedet for aktivitet) vises blot kategorien og ikke aktivitetens/begivenhedens navn på kalenderen. Ved at klikke på månedskalenderens dato vises aktivitetens/begivenhedens navn og de øvrige detaljer.
Hvis du f.eks. opretter fire kategorier på kalenderen for dit fodboldhold,

 1. Træning
 2. Træningskamp
 3. Kamp/stævne
 4. Andet

så vil kalenderen f.eks. kun vise disse kategorier og du kan så under selve aktiviteten/begivenheden skrive hvem der skal spilles kamp mod eller detaljer om klubfesten, hvis den er oprettet under kategorien andet.


     Fig. 3: Tilføjelse af kategori; bemærk at "Kategorifarve" feltet er valgfrit.

Det er ligeså let at redigere eller slette en kategori, se figur 4.
Her vælger du blot at klikke på "Se/slet kategori" og hvorefter du ser formuleren (figur 4.)
Klik på for at redigere kateroriens navn og farve eller klik på for helt at slette kategorien.
[Bemærk at hvis du ændrer klategoriens navn, så vil alle aktiviteter/begivenheder/bookinger med det oprindelige navn ændres til kategoriens nye navn]


     Fig. 4: Redigering eller sletning af kategori:
     Kategoriens farve er baggrundsfarve for kategoriens navn på månedskalenderen      

Tilføjelse af en aktivitet/begivenhed/booking.
Når du skal tilføje en aktivitet/begivenhed (eller manuel booking) skal du udfylde formularen, som er vist som figur 5.
Hvis ikke du har oprettet en kategori, så kan du ikke udfylde formularen og dermed gemme aktiviteten/begivenheden i databasen. Et klik på giver yderligere hjælp til de enkelte felter.


      Figur 4.a.: Eksempel på den indbyggede (engelsksproget) hjælp.:
      "Gentag begivenhed X antal gange dagligt/ugentligt/månedligt/årligt"

Hvis du ser dette ikon så kan du klikke på det og vælge datoen ud fra en lille månedskalender - se eksempel.

Formen for tilføjelse af aktivitet
     Fig. 5: Formular til indsættesle af aktivitet/begivenhed (manuel booking).
     Bemærk at formularen anvender 24 timer med  5 eller 10 minutters spring afhængig af version.
     Fra ver.  1.57, som er dateret [2014-12-30] er 5 minutters spring standard. Se Tips & Tricks for detaljer.

Redigering eller sletning af en aktivitet/begivenhed/booking.
Når du skal rette/slette en aktivitet/begivenhed (eller manuel booking) skal du i kalenderens kontrolpanel vælge "Se/slet kategori", se figur 6 herunder.


     Fig. 6: Liste over kalenderens aktiviteter/begivenheder/bookinger.
     Hvis der er valgt kategorifarver vises kategoriens tekst på kategorifarven.

I øverste højre hjørne kan du se en drop-down liste,   Slet akt...... . Denne boks giver mulighed for at slette aktiviteter/begivenheder, der allerede er forekommet. Den væsentligste årsag til at slette historiske aktiviteter/begivenheder er for at bevare overblikket. Du kan vælge mellem at slette

 • Alle aktiviteter,
 • Alle fremtidige aktiviteter,
 • Alle fortidige aktiviteter,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 1 dag gamle,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 7 dage (~ en uge) gamle,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 14 dage (~ to uger) gamle,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 30 dage (~ en måned) gamle,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 90 dage (~ tre måneder) gamle,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 180 dage (~ ½ år) gamle,
 • Alle aktiviteter, der er mere end 365 dage (~ et år) gamle.

Hvis der er mange aktiviteter på listen kan du (i stedet for at blade i listen under den sidste aktivitet) søge efter en begivenhed v.hj.a. et søgeordeller du kan sortere kolonnerne "Aktivitetsnavn", "Dato&Tid", "Sted" og "Kategori" stigende (1 -9 / A - Å)  eller faldende (9 - 1 / Å -A).

Klik på for at redigere aktivitetens/begivenhedens/bookingens detaljer eller klik på for helt at slette aktiviteten.

Når du redigerer en aktivitet, i denne sammenhæng menes en af din websides besøgendes booking, kan du afkrydse feltet "Bekræft aktivitet?". Herved bliver begivenheden bekræftet, hvilket du kan se ved at listen (figur 6) skifter status fra til , men vigtigere er at besøgende ser teksten på månedskalendren med grøn skrift stedet for rød skrift

og på datovisningen fremgår det aktibiteten/begivenheden/bookingen er bekræftet

Hvis der er tale om en booking eller reservation kan du vælge at lade systemet sende den besøgende, som har booket/reserveret på kalenderen, en bekræftelse på at bookingen/reservationen er bekræftet. Se figur 7 herunder.


    Fig. 7: Når en aktivitet/booking er bekræftet kan systemet sende en bekræftelse med et enkelt klik.

Hvis du vælger at bekræfte bookingen/reservationen (og den besøgende har indtastet en korrekt mail-adresse) kan du klikke på knappen "Send e-mail confirmation", hvorefter dit g-link CMS generere en mail med følgende indhold:

Til: <mail-adressen som den besøgende indtastede>
Emne: Kvittering for reservation med id #<løbenummer>. (Vedr. reservation af<Kategori>)‏


Hej <mail-adressen som den besøgende indtastede>,

Denne e-mail er sendt som kvittering for din reservation af <Kategori> den <dato/tid for reservationens/bookingens start>.

Du har medsendte desuden supplerende information:
<De af den besøgende indtastede supplerende oplysninger>

Med venlig hilsen
<Webstedets navn, jf. de globale
variable>

BEMÆRK:
Du kan ikke svare på denne mail. Hvis du vil kontakte g-link Dev skal du bruge denne adresse:
<webstedets mail-adresse, jf. de globale
variable>

 

Tilføjelse af flere aktiviteter/begivenheder
Du kan tilføje flere flere forskellige aktiviteter (op til 10) uden at skulle gemme hver enkelt aktivitet. Det kan du gøre ved at klikke på "Tilføj flere akt." Herved åbner du en formular som vist på figur 8.

Eks. på tilføjelse af flere aktiviteter...
     Fig. 8: Du kan i denne formular indtaste op til 9 aktiviteter/begivenheder; når markøren sættes i datofeltet tilføjes en ny linje.


 

Links til modulet:

Månedskalender:
cal_index.asp, [fra rod-mappen og menu]
/cal_index.asp, [fra alle andre mapper]
http://www.domain.dk/cal_index.asp [fuld url]
Kalenderbooking:
cal_book.asp, [fra rod-mappen og menu]
/cal_book.asp, [fra alle andre mapper]
http://www.domain.dk/cal_book.asp [fuld url]
Datovisning:
cal_date.asp, [fra rod-mappen og menu]
/cal_date.asp, [fra alle andre mapper]
http://www.domain.dk/cal_date.asp [fuld url]
Aktivitetslisten:
cal_act_list.asp, [fra rod-mappen og menu]
/cal_act_list.asp, [fra alle andre mapper]
http://www.domain.dk/cal_act_list.asp [fuld url]

 

Tips & Tricks:

Kalenderen kan opsættes med styles (udseende), der er forskelligt fra de valg, som du har taget for dit g-link CMS. Hvis du ønsker at bruge samme layout, som din forside, så kan du klikke på knappen "Autopopulate" i kalenderindstillingerne. Derved tager kalenderen (tilnærmelsesvis) de samme indstillinger, som for dine øvrige sider. Du kan altid efterfølgende redigere kalenderindstillingerne, hvis ikke de er hensigtsmæssige i forhold til din kalender.

I filen cal_index.asp finder du i linjerne (ca. linje 7 - ca. linje 12) følgende:
calTopGfx   = "/images/admin/calFlipTop.png"
todayColor  = "#FDD9D6"
Du kan ændre kalenderens "spiralryg" til forskellige farver:

calFlipTop.png (standard),
calFlipTopRed.png,
calFlipTopBlue.png,
calFlipTopGreen.png,
calFlipTopYellow.png,
calFlipTopOrange.png,
calFlipTopPurple.png,
calFlipTopNature.png

Du kan også ændre baggrundsfarven for dags dato i din kalender ved at ændre på værdien af  farven (#FDD9D6) i linjen
todayColor  = "#FDD9D6"

Den letteste måde at finde farven er ved i WYSIWYG-editoren at klikke på "Tekstfarve" => "Flere farver" og så aflæse HEX-værdien (#RRGGBB) iog indsætte denne eller klikke på dette ikon  (som også findes på en del af de øvrige admin-sider).

For filversioner 1.57 dateret [2014-12-30] eller nyere gælder det at filerne admin_cal_evt_add.asp, admin_cal_evt_edit.asp og cal_book.asp linje 5 ser ud som nedenstående:
minuteAdd       = 5
Denne værdi styrer hvor mange minutter, der skal være mellem valgene på minut drop-down listen på siderne.
(standard er 5, 10 eller 15 minutter afhængig af fil og version)
Værdien kan frit ændre med en teksteditor - alle valg mellem 1 - 30 er gyldige. Hvis der vælges værdier over 30 vil der kun være hele klokkeslet (XY.00) at vælge imellem.
 

I filen cal_book.asp er linjerne 6 - 11 konfigurationsvariable, som kan rettes
Linje 6:  loc             = ""
Linje 7:  'ro             = "readonly='readonly'"
Linje 8:  sHourCounter    = 8
Linje 9:  eHourCounter    = 9
Linje 10: sHourCounterMax = 21
Linje 11: eHourCounterMax = 22

Forklaring:

Linje 6, "loc"-variablen, angiver stedet for aktiviteten/begivenheden. Stedet skal defineres ved enten en adresse eller en LAT/LONG geografisk koordinat.
Linje 7, "ro"-variablen, angiver om adressen/koordinaten i ovenstående sted-felt må ændres af den besøgende ved booking/reservation. Som standard er variablen "ro" udkommenteret, så den besøgende kan ændre stedet. Hvis du ønsker at stedet ikke kan ændres skal du blot slette det første tegn i linjen, (enkeltapostrofen) '.
Linje 8, "sHourCounter"-variablen, angiver det tidligste timetal for hvornår der kan bookes/reserveres - i eksemplet kan der ikke bookes før kl. 08.00.
Linje 9, "eHourCounter"-variablen, angiver det tidligste timetal for hvornår en booking/reservation kan afsluttes - i eksemplet kan der ikke afsluttes før kl. 09.mm. Variablen eHourCounter skal være større eller lig med sHourCounter.
Linje 10, "sHourCounterMax"-variablen, angiver det seneste timetal for hvornår der kan bookes/reserveres - i eksemplet kan der ikke bookes efter 21.mm.
Linje 11, "eHourCounterMax"-variablen, angiver det seneste timetal for hvornår en booking/reservation skal være afsluttet - i eksemplet kan der ikke afsluttes efter kl. 22.mm. Variablen eHourCounterMax skal være større eller lig med sHourCounterMax.