Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?Tell a friend about this page...   
Relaterede emner Modul: Brugerdefineret tabel

Afstemning

Chat

Debatforum

Downloadcenter

e - shop

gBlog (weblog)

Gæstebog

Fotos & Billeder

Kalender

Kontakt

Nyheder

Links

Organisation

Personkartotek

Reklamebanner

Scroll tekst

Vidensbank (FAQ)

Tagwall m./ graffiti

Modulet består af følgende filer:
Admin-filer admin_custom_table.asp
Anvendte databasetabeller (admin-del) tblCustAdm
config
layout
login_userlist
style
Klient-filer: customTableMan.asp
customTable.asp
Anvendte databasetabeller (klient-del) tblCust
config
layout
login_userlist
style

 

Generel beskrivelse:

Se eksempel...

Custom Table (brugerdefineret tabel) er et modul, der giver admin mulighed for selv at lave en tabel eller liste med op til ti kolonner og lige så mange rækker, det ønskes. Der gives mulighed for at admin kan sætte kolonneoverskrifter efter eget ønske og der kan sorteres stigende eller faldende på alle kolonner. Der kan også vælges enten at summere eller beregne gennemsnit af talkolonner.

Der er mulighed for at give redigeringsmuligheder til brugerne. Hvis der gives adgang til registrerede/betroede brugere, så gives disse adgang til at tilføje, rette og slette rækker. Men kun admin kan ændre tabellen/listens layout (overskrift, kolonneoverskrifter, viste felter, beregninger, etc.)

 

Anvendelse:

Ikon for administration af


Fane i Admin Menuen: "Adv Moduler"

For at anvende modules kræves der ikke yderligere rettigheder til Admin.

De ti datakolonner har forskellige datatyper og bør anvendes i forhold hertil:
1. kolonne viser rækkens ID. Kolonneoverskriften er altid "ID", men visning af kolonnen er valgfri.
2. kolonne viser redigeringsikonerne. Kolonneoverskriften er altid , men visning af kolonnen er valgfri.
    Det giver ingen mening at vise kolonnen, hvis ikke der er flueben i enten
Kun registrerede brugere kan rette data eller
Kun godkendte brugere kan rette data
3. kolonne (Int1) kan kun vise heltal mellem -2,15 mia og +2,15 mia eller positive heltal op til 4,3 mia.
    Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift og om der vises sum eller gennemsnit af kolonnen,
4. kolonne (Int2) kan kun vise heltal mellem -2,15 mia og +2,15 mia eller positive heltal op til 4,3 mia.
    Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift og om der vises sum eller gennemsnit af kolonnen,
5. kolonne (Str1) kan vise tal som ikke skal beregnes (tlf.nr.,postnr., CPR, etc.) eller tekst op til 65536 karakterer.
     Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift. (Kolonnen acceptere HTML-kode),
6. kolonne (Str2) kan vise tal som ikke skal beregnes (tlf.nr.,postnr., CPR, etc.) eller tekst op til 65536 karakterer.
     Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift. (Kolonnen acceptere HTML-kode),
7. kolonne (Str3) kan vise tal som ikke skal beregnes (tlf.nr.,postnr., CPR, etc.) eller tekst op til 65536 karakterer.
     Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift. (Kolonnen acceptere HTML-kode),
8. kolonne (Str4) kan vise tal som ikke skal beregnes (tlf.nr.,postnr., CPR, etc.) eller tekst op til 65536 karakterer.
     Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift. (Kolonnen acceptere HTML-kode),
9. kolonne (Date1) kan kun vise datoer. Datoformatet er altid yyyy-[m]m-[d]d.
     Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift,
10. kolonne (Date2) kan kun vise datoer. Datoformatet er altid yyyy-[m]m-[d]d.
     Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift,
11. kolonne (Flt1) kan vise decimaltal (kommatal) med max. fire decimaler.
    Det valgfrit om kolonnen skal vises overhovedet, med eller uden overskrift og om der vises sum eller gennemsnit (max. tre decimaler) af kolonnen,

Herudover er det muligt at filtrere visningen af data ved at opbygget et SQL-statement, som bestemmer kriterierne for hvad der vises i tabellen/listen

 

Link til modulet:

customTable.asp, [fra rod-mappen og menu]
/customTable.asp, [fra alle andre mapper]
http://www.domain.dk/customTable.asp [url]

 

Tips & Tricks:

Rækkernes farveskift bestemmes af listefarverne i de "Globale Variable" (2. Fane i Admin Menuen)
Sørg for at vælge meget lyse/pastel farver, da farverne ellers bliver alt for dominerende.