Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?

Page No. 5 of 6 pages
  1   2   3   4   5   6 
  Only articles from category:
  

help - g-link CMS knowledgebase    

help - g-link CMS knowledgebase was last updated on: 07-12-2011

Information:
------------
And = Finds pages matching all the keywords.

Or = Finds pages mitching at least one keyword.

Note:
If you prefix your keywords with ®!¯ you search for the entire sentence.

11-06-2005: Bruger tilretning af filbrowseren
...Denne artikel er forældet: Filbrowseren kræver ikke længere nogen form for konfiguration / tilretning! - og kan nu ...
     [Read more]
11-04-2005: Oprettelse af tomt menupunkt
... Ole skriver:Jeg kan se, at du har lavet om i oprettelse af menupunkter, med nemmere tilgang af sider i db. Men jeg har et problem når jeg...
     [Read more]
11-04-2005: Mere om links
...Ole spørger: Hvordan laver man link fra side til side? Altså ved at klikke på en "high lightet" tekst og dermed g&ari...
     [Read more]
02-04-2005: Performance problemer
...Morten skriver: ...Måske skyldes nogle af mine vanskeligheder, at min maskine + software ikke er af nyeste dato. ... Somme tider er det ligesom o...
     [Read more]
15-03-2005: Fortryd (UnDo) og stavekontrol
...Morten skriver: Jeg savner ofte "fortryd" muligheden. ...  Man kan selvfølgelig lukke redigeringen uden at gemme ændringer ...
     [Read more]
15-03-2005: Valg af tekstfarve
... Morten skriver: Jeg kan ikke ændre skriftfarven i teksten på de enkelte sider. Anders svarer:   Jo, faktisk på to m&ari...
     [Read more]
11-03-2005: Relative stier og åbning af link
...Morten skriver: De link til de andre sider, jeg har lavet i teksten (vore efternavne) er sat til at linke til siderne med oplysninger om os - virker ik...
     [Read more]
11-03-2005: Opret og juster tabel som spalter
...Morten skriver: Jeg kan ikke umiddelbart skrive i spalter eller kolonner. Jeg har i stedet lavet to tabeller ved siden af hinanden - men kan ikke ...
     [Read more]


Send an article to help - g-link CMS knowledgebase ...