Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?

Article written on 8. november 2006 by Anders

TopicCategoryPlatform / OSRelated issues...
Hvad er båndbredde?Netværk (Generelt)AlleMore about the same subject...
Description of Problem / Solution:

Forbindelsestyper.
Når du køber en forbindelse til Internettet får du det som enten

  • Analog forbindelse
  • Digital forbindelse

Analog forbindelse
At en  forbindelse er analog betyder, at du skaber forbindelsen til din Internetudbyder ved hjælp af en "modulator/de-modulator", også kaldet et Modem. Modemets opgave er at omsætte din computers digitale signaler (alle nuller og ettallerne, eller alle impulserne "strøm / ikke-strøm") til lyd, altså toner! Disse toner (tone/høj hhv. tone/dyb) sendes over f.eks.din telefonlinie. Lydene omsættes derefter i den anden ende, typisk ved din Internetudbyders modempulje, igen til "strøm / ikke-strøm" igen, så udbyderens computere kan videreformidle trafikken digitalt. 

I takt med at der sendes flere lyde pr. sekund bliver det sværere og sværere for modemet at skælne tonerne fra hinanden og fra den nartrurlige støj, som er på telefonlinien. Derfor er der en fysisk grænse for hvor hurtig en analog/modem forbindelse kan blive. Til almindelig kommerciel brug er denne grænse for det danske telefonnet på 30 - 50 Kbit/s.

Digital forbindelse
De digitale forbindelser tillader "strøm / ikke-strøm"-forbindelser mellem din computer og din Internetudbyders computere. Og da strøm bevæger sig meget hurtigere end lyd og der ingen støj er på linien, kan hastigeden blive meget højere. Selve bæremediet kan variere, men princippet er det samme. Som bæremedier kan nævnes fiberoptiske forbindelser, trådløse forbindelser og det (endnu?) mest udbredte medie: Kobberledninger.

Som eksempler på digitale WAN (Wide Area Network ~ f.eks. Internettet) forbindelsesteknologier kan nævnes:

  1. ISDN / ISDN2
  2. ADSL
  3. (S)DSL
  4. FWA    

Hvad er download-hastighed?
At downloade betyder at hente noget fra internettet. Download-hastigheden nævnes som det første tal i en ADSL-hastighed, f.eks. 1024/128 Kbit/s eller 10/2 Mbit/s.

Hvad er upload-hastighed?
At »uploade« betyder at sende noget til internettet. Upload-hastigheden nævnes som det sidste tal i en ADSL-hastighed, f.eks. 1024/128 Kbit/s eller 10/2 Mbit/s.

Hvad betyder det at upload-hastigheden er lavere end download-hastigheden?
Hvis du vil opsætte din egen webserver, betyder det at du skal sende data til de besøgendes browsere. Dvs. den download-hastighed, som dit websteds besøgende kan opnå, aldrig kan overstige din forbindelses upload-hastighed. Når der er mange besøgende på dit website, skal de alle dele serverens upload-hastighed. Hvis forbindelsens båndbredde f.eks skal deles mellem fire samtidige besøgende browsere får hver besøgende 25% af den samlede båndbredde.
Benytter du en almindelig kommerciel  privat ADSL forbindelse til din webserver, skal du sikre dig at upload-hastigheden nogenlunde matcher det forventede antal samtidige besøgende: En 512/512 Kbit vil give fire samtidige besøgende 128 Kbit hver mens en 8092/128 Kbit forbindelse kun vil give hver besøgende 32 Kbit hver - eller ca. det samme som den besøgende vil kunne opnå med et analogt modem.

Hvad skal jeg så vælge?
Da upload-hastigheden er vigtigere end download-hastigheden, når man opstiller sin egen webserver, bør man sikre sig mulighed for at kunne opgradere sin forbindelse i tilfælde af at antallet af samtidige besøgende stiger. Der er indledningsvis ingen grund til at købe en hurtig forbindelse, det kan du altid gøre hvis behovet opstår. Men af hensyn til passende svartider - også mens du etablerer dit websted - bør du sikre dig en forbindelse med en upload-hastighed på min. 128Kbit/sek. og gerne 256 Kbit/sek.Downloadhastigheden er kun af ringe betydning for din webserver! Personligt ville jeg vælge en 512/512 Kbit forbindelse frem for en 4096/256 Kbit forbindelse, forudsat at den primær skulle anvendes til at forbinde en webserver med Internettet.

Article written on 8. november 2006 by Anders
Article No. #18

Return....