Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?

Article written on 11. februar 2007 by Anders

TopicCategoryPlatform / OSRelated issues...
Nulstilling af tællerg-link CMS (generelt)WinXP proMore about the same subject...
Description of Problem / Solution:

Henrik spørger:
Hvordan nulstiller jeg sidefodens tæller?

Anders svarer:
Opdateret 24/7-2008 (ver. 1.4 Beta1)
I ver 1.4 sættes tællerens startdato automatisk til den dag systemet installeres på serveren. Hvis du alligevel vil ændre startdatoen, så følg sidste del af vejledningen

Selve tællerens værdi gemmes i filen /db/user/counter.txt.
For at nulstille (eller ændre værdien) af tælleren skal du gøre følgende:
1. Åbn »Admins File Browser« ved at klikke på fanen »Filhåndtering« og klikke på dette ikon Håndter filer på g-link webserveren i et »stifinder-lignende« miljø. 
2. Browse dig frem til filen counter.txt
3. Klik på filnavnet, herved åbner du filen i online text-editoren
4. Indsæt den ønskede værdi , feks. 0 og klik på "Gem / Save"

Hvis du også vil ændre dato for start af tælling af besøg på dit websted, skal du åbne filen /db/user/footer.asp i »Admins File Browser«.
Herefter ændrer du værdierne i linierne 47 -51, så de passer med den dato, som du ønsker (ver. 1.10)

[Indholdet af de linier, som du skal ændre ser nogenlunde således ud:

  response.write "Besøg siden 15. februar 2007: "
ELSEIF lang = "de" THEN
  response.write "Besuchende seit 15 Februar 2007: "
ELSEIF lang = "en" THEN 
  response.write "Visitors since 15 February 2007: "
 
Bemærk: Datoen kan variere!]

Ver. 1.4:
I linje 3 finder du installationsdatoen, som også er dato for tællerstart.
Eks.: 
installed = "2005-5-5"
Datoformatet er åååå-(m)m-(d)d.
Det er blot denne dato som skal ændre for at ændre tællerstart.


Herefter gemmer du det ændrede indhold og din tæller viser nu korrekt dato og det ønskede antal sidebesøg på dit websted.

Happy Countin´  Happy Countin´...

Article written on 11. februar 2007 by Anders
Article No. #20

Return....