Signup for help - g-link CMS Newsletter here...Print?

Article written on 29. marts 2007 by Anders

TopicCategoryPlatform / OSRelated issues...
Anvendelse af tabel som spalterEditor modulWinXP Pro (EN) Sp2, MS IE 6.0More about the same subject...
Description of Problem / Solution:

Monica spørger:
Kan teksten opdeles i spalter, så den bliver mere læsevenlig?

Anders svarer:
Ja, det kan den sagtens!
HTML-specifikationen kalder det blot ikke for spalter; man bruger i stedet tabeller: Hvis du vil have to spalter, laver du en tabel med to kolonner, hvis du vil have tre spalter, laver du entabel med tre kolonner osv. En tabel i HTML opbygges på følgende måde:
<table>
      <tr>
            <td>1. spaltes indhold</td>
            <td>2. spaltes indhold</td>
      </tr>
</table>

hvor <table></table> er selve tabel-afgrænsningen, <tr></tr> er table row (tabellens rækkeafgrænsning) og <td></td> er table data (eller rækkens "celler").

Hvert tabel-tag (dvs. HTML-opmærkningen afgrænset af <> som begyndelæses-tag og af </> som slut-tag) kan tage en række attributter: f.eks. kan <table>-tag´en tage attributten "width", som angiver tabellens bredde angivet i % eller pixels og "cellspacing" som angiver afstanden mellem de enkelte celler. Du kan også angive kanttykkelsen på din tabel ved at indsætte en "border"-attribut, hvor værdien "0" angiver en ikke-synlig ramme. Det kunne jo være relevant, når tabellen skal bruges til at definere en eller flere "spalter". Der findes mange andre attributter, som knytter sig til tabeller - det vil gå for vidt at beskrive dem her, men heldigvis understøtter WYSIWYG-editoren de fleste, så du kan blot klikke dig frem. 

Her er et eksempel:

Tabellens størrelse angivet absolut:
640 pixel bred og 200 pixel høj, dvs.
<table width="640px" height="200px">
Al tekst står venstrestillet, men midt i cellen i det vertikale plan , dvs.
<td align="left" valign="middle">
Cellernes afstand og tabellenskanter er angivet til 4 pixel
<table cellspacing="4" cellpadding="4" border="4">
Tabellens baggrundsfarve er sat til grå, dvs.
<table bgcolor="#666666">

Hvis du altid vil have samme spaltemæssige layout af din tekst, kan du også vælge at anvende WYSIWYG-editorens "Snippet" - funktion (i ver. 1.2 og 1,3) eller template/skabelon-funktionen Template Ikonet... (ver. 1.4+), som tillader dig et indsætte en række forskellige pre-definerede HTML-sekvenser, som editoren efterfølgende kan arbejde videre med - en af disse kunne f.eks. være at lave en tabel med en række kolonner, der virker som spalter.

Happy Tablin´ Happy Tablin´

Anders

Article written on 29. marts 2007 by Anders
Article No. #21

Return....